MVE Leckie, Scotland, UK

Stavba malých vodních elektráren – Highlands, Skotsko

Realizace strojoven malých vodních elektráren o výkonu 0,5 MW

Stavba jezů na vodních tocích, vtokových a výústních objektů

Rok 2016